Inscription à la newsletter
Registracija / povezivanje

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Inervju sa An Buše, rukovodiocem za ljudske resurse u Sektoru za međunarodno poslovanje

SNCF u potrazi za međunarodnim profilima

 

SNCF se razvija van granica Francuske i traži inostrane kandidate zainteresovane za poslove u okviru železnice. An Buše, rukovodilac za ljudske resurse u Sektoru za međunarodne poslove, govori o očekivanjima preduzeća.

 

šta predstavlja udeo u međunarodnim poslovima preduzeću francuske tradicije kao što je SNCF ?

Prisustvo grupe SNCF na međunarodnom planu je vidljiv po rezultatima : tokom 2014, 27 % prometa smo ostvarili van Francuske. Od 250 000 zaposlenih u grupi SNCF, 20 000 njih radi van Francuske u njenim filijalama ; i velika većina njih je poreklom iz tih zemalja.

Taj trend će se samo povećavati. Međunarodni razvoj predstavlja jednu od velikih ambicija koje je sebi postavilo preduzeće u godinama koje dolaze: cilj nam je da do 2020. godine 30 % prometa ostvarimo u inostranstvu. U tom kontektsu, kultura grupe se razvija : želimo da inostrane profile više primamo u rad, a i u Francuskoj.

koja su  zanimanja najtraženija u SNCF-u ?

U pitanju je nekoliko velikih sektora. Najpre u oblasti održavanja i inženjeringu železničke insfrastrukture : to se vrši u okviru Mreže SNCF-a. Potom, sve što se odnosi na eksploataciju : izrada transportnih planova, upravljanje vozačima, održavanje vozova itd. I najzad, upravljanje železničkim stanicama (protok putnika, informacija…) što može da obuhvati i njihovu izgradnju – to je i jedan od poslova filijale AREP.

reč je o glavnim delatnostima u oblasti železnice.

Da, one predstavljaju glavnu delatnost preduzeća. Da bi se njima upravljalo, neophodno je razviti specifična stručna znanja: čak iako pojedine visoke škole za inženjere kao što je ESTACA, uvode stručna obrazovanja za zanimanja u oblasti železnice, pojedina znanja i veštine mogu da se steknu samo u SNCF-iu. Za ta stručna osposobljavanja izdaju se sertifikati koje zaposleni mogu da dobiju tokom svoje karijere.

kakvi su vam profili neophodni za vaše delatnosti ?

Trenutno, tražimo afirmisane profesionalce koji imaju više od 10 godina iskustva. Ali razmišljamo i o budućnosti i zapošljavamo i mlađe ljude. Za dugoročne potrebe na međunarodnom nivou, tražimo da zaposlimo profile koji su stekli univerzitetske diplome (matura +4g. studija ili matura +5g. studija). Ovo se tiče i inženjera koji su završili Visoke inženjerske škole, ali isto tako i mladih koji su pohađali univerzitetske studije u Francuskoj ili inostranstvu.
Već nekoliko godina, radimo na povećanju prisustva žena u obavljanju tehničkih poslova : sa posebnom pažnjom razmatramo prijave mladih žena inženjera.

za kojim to stručnim znanjima i veštinama posebno traga SNCF ?

Kandidati moraju da govore francuski na naprednom nivou kao i engleski. Vladanje još jednim jezikom svakako predstavlja adut, bez obzira o kom je jeziku reč : portugalski, španski, kineski, arapski.... pa čak i švedski, pošto je grupa SNCF prisutna u Švedskoj.
Treba takođe posedovati odgovarajući stav i ponašanje za rad van svoje zemlje porekla : sposobnost prilagođavanja, znatiželja, smernost, dobar odnos sa klijentom, dobre međuljuske sposobnosti i interes za tehniku. Menadžerske sposobnosti su takođe veoma tražene : mladi kadrovi koje zapošljavamo treba da preuzmu dužnosti tim lidera.

kada je u pitanju mobilnost, koje perspektive SNCF nudi svojim saradnicima ?

Postoji dva tipa mobilnsoti, koje mogu dalje da se razvrstaju : na međunarodnom planu, s jedne strane i mobilnost unutar grupe u Francuskoj, s druge strane.

Kandidati koje zaposlimo za poslove u železnici, prve godine svoje poslovne karijere rade u Francuskoj. Ukoliko žele da odu da rade u neku drugu zemlju, mogu da pregledaju berzu poslova grupe : poslovi na međunarodnom nivou, posebno u našim filijalama objavljuju se na internim konkursima. Čak je moguće direktno dostaviti prijavu tim filijalama.

Da biste uvećali šanse da dobijete posao u inostranstvu, važno je da vas dobro upoznaju. I to je razlog što SNCF raspolaže stručnjacima sa specifičnim znanjima : na taj način, naši timovi mogu da pronađu mlade kadrove grupe (manje od 10 godin staža) koji imaju apetit za inostranstvo. Predlažu im se posebni susreti kao što su sastanci umrežavanja sa zaposlenima koji već obavljaju poslove u inostranstvu i sa savetnicima za karijere. Mi im dajemo savete i u vezi sa daljim razvojem kompetencija kako bi stekli one koje su potrebne grupi na međunarodnom planu.

Razviti svoju mrežu, biti aktivan na tržištu, obogatiti svoja znanja, sve su to aduti neophodni za mobilnost. Vrlo je čest slučaj da pojedini saradnici SNCF-a odu u neku filijal kako bi tu proveli deo svoje poslovne karijere ; a događa se i obrnut proces sa zaposlenima u filijalama.

 

Fotografija : Patrik Mesina / Pjer Le Tulzo (tekst)