Inscription à la newsletter
Tilmeld dig / log på

Sites pays et partenaires

Membres :
0 200 500 1000 2000 5000 10000+
Studieberetning fra ENA – Morten Holm-Hemmingsen  

Studieberetning – Morten Holm-Hemmingsen

 

Ophold ved Ecole Nationale d’Administration (ENA) 2015/16, Strasbourg -  ”Cycle International de Perfectionnement”

Overordnet set er der tale om en unik mulighed for at få et indblik i den franske administrationskultur, og når opholdet er bedst giver det lejlighed til at teste praktiske værktøjer og tilegne sig ny viden formidlet af inspirerende undervisere med praktisk erfaring. Når opholdet er mindre godt er der tale om akademiske enetaler i et auditorium og håndskrevne eksamener med fokus på at resumere tekster i balancerede og symmetriske afsnit og underafsnit. Under alle omstændigheder giver opholdet mulighed for at få usædvanligt godt kendskab til fransk forvaltning og et netværk af embedsmænd i Frankrig og resten af verden. Samlet set har forløbet således været en stor personlig oplevelse og det har desuden i kraft af det internationale netværk og mine styrkede franskkundskaber forbedret mine muligheder for at få en internationalt orienteret karriere.

Ansøgningsprocedure

Ansøgningsproceduren er todelt for medarbejdere i centraladministrationen. Første del består i en motiveret ansøgning til Moderniseringsstyrelsen, hvor deadline som oftest ligger i november (dvs. ca. et år før studieopholdets begyndelse). Anden del består i ansøgning til ENA og ENA’s optagelsesprøver som afholdes på den franske ambassade.

I forbindelse med ansøgningsproceduren skal man træffe en række valg ift. hvilket forløb, man ønsker at følge. Først og fremmest, hvorvidt man ønsker at følge det korte forløb (ca. 8 måneder) kendt som Cycle International de Perfectionnement (CIP) eller det lange forløb (ca. 14-16 måneder) kendt som Cycle International Longue (CIL). Fordelen ved det lange ophold er, at man følger samme program som de ”rigtige enarker”, som bl.a. indeholder fire praktikforløb (udenrigspolitik fx ambassade, regionalpolitik fx præfektur, business fx virksomhed og et par ugers social praktik fx frivillig organisation). Ulempen er selvfølgelig længden, og at en række af de medstuderende vil være temmelig unge (fra 23-24 år), men der vil også være studerende med erfaring. Fordelen ved det korte forløb er, at man får et komprimeret forløb med medstuderende som alle har flere års erfaring. Ulempen er, at forløbet til tider kan være lidt hektisk med fx kun 6 ugers praktik i den franske administration eller EU og kun 1-2 ugers social praktik.

Hvis man vælger CIP, vil man også skulle vælge mellem specialiseringen ”Relations internationales” (RI) og ”Administration publique” (AP). Der er enkelte kurser og eksamener som er anderledes fx har RI en eksamen om diplomati, hvor AP har en eksamen om risikostyring. Desuden består forskellen i, at man på CIP har mulighed for at opnå en mastergrad, hvor AP opnår en master fra Strasbourg Universitet i ”management public”, mens RI kan opnå en mastergrad fra Sorbonne i ”Relations internationales”. Det er dog frivilligt om man vil tage de ekstra eksamener og skrive det speciale (ca. 50 sider), som kræves for at opnå mastergraden.

Fagligt indhold

Forløbet for CIP kan groft sagt opdeles i tre perioder: Fra december til februar er der tale om kurser for de internationale deltagere, som især har fokus på fransk og europæisk politik samt sprogundervisning. Ultimo februar støder de franske deltagere sig til gruppen inden alle tager i praktik i marts og april. Fra maj til juli er der fælles kurser for de franske og internationale deltagere samt det sociale praktikforløb primo juni. Herunder uddybes nærmere de enkelte faglige dele af studieopholdet:

- Sprog: I de første måneder af opholdet er det obligatorisk at følge franskundervisning ca. 2 gange om ugen. Der er ikke tale om intensive kurser, men snarere fokus på at tilegne sig de særlige udtryk og vendinger som knytter sig til administrativt fransk.

- Almindelige kurser: Kernen i uddannelsen er de almindelige kurser, hvor en almindelig dag oftest løber fra 9.30-12.30 og fra 14-18. Der er ingen faste undervisere på ENA, så hver dag byder på nye undervisere. Det er både en styrke og en svaghed. På den ene side giver det mulighed for at få de bedste eksperter, og som oftest er der tale om praktikere eller akademikere med praktisk erfaring. På den anden side er der en risiko for, at alle kurser bliver en smule overfladiske, da deltagernes meget forskellige baggrunde betyder, at man ofte tager udgangspunkt i laveste fællesnævner. Det skal desuden bemærkes, at der (selvfølgelig) er en væsentlig fransk fokus i undervisningen (fransk politik, jura, økonomi, osv.). Der er undervisning i meget forskellige emner og listen herunder giver en idé om opholdets diversitet, selvom den på ingen måde er udtømmende:

o Den franske forfatning og den politiske system i Frankrig

o Præfektens rolle: Krisekommunikation og krisestyring

o Reformer af den offentlige sektor (inklusiv offentlig innovation, digitalisering, kommunale og regionale reformer)

o Fransk udenrigspolitik og diplomati

o Det arabiske forår, krisen i Syrien og konflikter i Mellemøsten

o Internationale organisationers historie

o Folkeret

o EU-ret

o Embedsmandens pligter og rettigheder

o International økonomi

o Regulering af de finansielle markeder

o Statens rolle som investor

o Fransk økonomi og gældsudfordringen

o Det franske sygesikringssystem

o Fransk socialpolitik, integrationsudfordringer og ældrepolitik

o EU’s institutioner og lobbyisme

o EU’s forsvarspolitik

o Global energipolitik

o Arktis

o Interkulturel management

o Management, ledelse og motivation

 

Den fulde rapport om opholdet kan rekvireres af danske ENA kandidater ved henvendelse til [email protected]

 

Læs også om ENAs 10 mdr. lange uddannelsesforløb Cycles des Hautes Études Europénnes på følgende link.