fr
pl
Strony lokalne

Wszystkie informacje dotyczące France Alumni w Twoim kraju

Dołącz donaszych grup dyskusyjnych

Dołączyć do France Alumni Pologne to...

Dla Alumni
 • Przynależeć do międzynarodowej sieci
 • Podtrzymywać kontakty z Francją
 • Rozwijać własną sieć zawodową
 • Podkreślać swoje kompetencje i doświadczenie
Dla przedsiębiorstw
 • Podkreślać wizerunek firmy wśród członków sieci
 • Rekrutować wykwalifikowanych pracowników
 • Rozpowszechniać oferty pracy i staży
 • Nawiązać zawodowe kontakty              
Dla naszych partnerów instytucjonalnych
 • Powiększyć swoją sieć
 • Podkreślić działalność
 • Nawiązać kontakty
Dla uczelni
 • Stworzyć sieć absolwentów
 • Promować ofertę nauczania
 • Rozwijać kontakty zawodowe                                          

Nasi partnerzy instytucjonalni

 

 
                     
 

Nasze firmy partnerskie